Ordinul nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în MAI : Sindicatul Național Uniunea Polițiștilor

"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Ordinul nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în MAI

Posted on | February 20, 2020 | Comments Off on Ordinul nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în MAI

Ordinul nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

În vigoare de la 20 februarie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 20 februarie 2020. Formă aplicabilă la 25 februarie 2020.

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
 

Art. I. –

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 16 martie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

b) serviciile/birourile de psihologie de la nivelul inspectoratelor generale, cu atribuții de exercitare a actului psihologic, precum și de îndrumare, coordonare și control al psihologilor din structurile subordonate;

c) serviciile/birourile/compartimentele de psihologie din cadrul celorlalte unități MAI, cu rol în exercitarea actului profesional.”

2. La articolul 13 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) anual, pentru personalul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. c)-h), j) și k), precum și pentru elevii și studenții din instituțiile de învățământ ale MAI, în cazul în care perioada de școlarizare este de un an sau mai mare;”.

3. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Evaluarea psihologică prevăzută la art. 13 alin. (2) și art. 14 se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tipul «Apt/Apt condiționat/Inapt» și, după caz, a unor observații și recomandări. Avizul psihologic de aptitudine condiționată poate atrage, sub formă de recomandări, impunerea unor restricții în exercitarea activității profesionale de către persoana deținătoare.”

4. La articolul 23 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 23. –

(1) Evaluarea psihologică se efectuează, în funcție de scopul urmărit, astfel:

a) psihologii din cadrul Centrului efectuează evaluările psihologice prevăzute la art. 11 și art. 12 alin. (2) lit. a) și b). În situații justificate, determinate de amploarea și celeritatea procedurilor de resurse umane sau pentru facilitarea selecționării personalului, inclusiv prin reducerea consumului de mijloace, în cazuri punctuale, evaluările psihologice în cazul admiterii candidaților în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială pentru nevoile MAI și pentru ocuparea posturilor de execuție vacante pot fi efectuate, conform metodologiei stabilite la nivelul Centrului, și de către psihologii de unitate desemnați prin dispoziție a directorului Centrului;”.

5. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Eventualele restricționări privind exercitarea anumitor activități, aferente avizului psihologic de tipul «Apt condiționat» acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), pot fi ridicate la recomandarea psihologului de unitate, în urma obținerii efectelor ameliorative scontate ale măsurilor de asistență psihologică subsecvente.”

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
  Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
 

București, 18 februarie 2020.

Nr. 26.

Ordinul-nr-26-2020-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-viceprim-ministrului-ministrul-afacerilor-interne-nr-23-2015-privind-activitatea-de-psihologie-in-MAI.pdf

Apreciază, te rog, articolul. Mulțumesc!

Comments

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

  •  

    dsc01833 dsc01848 dsc01849 dsc01880 dsc01899 dsc01907 dsc01910 dsc01915