Legislație : Sindicatul Național Uniunea Polițiștilor

"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Legislație

Anexa cuprinzând standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

Codul Civil

Constituția României

Ghid al carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor

H.G. 490/2006 pentru modificarea anexei la HG 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști

H.G. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică statutul polițistului

H.G. 196/2005 privind aprobarea strategiei M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale

H.G. 395/2004 pentru completarea H.G. 1578/2002

H.G. 965/2003 pentru completarea H.G. 1578/2002

H.G. 1074/2006 pentru modificarea anexei la H.G. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică statutul polițistului

H.G. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină

H.G. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective

H.G. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști

Hotărârea. 991/2005 pentru aprobarea codului de etică și deontologie al polițistului

Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea activităților publice

Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Legea 420/2003 pentru aprobarea O.G. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ

Legea 360/2002 privind statutul polițistului

Legea 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri personale și răspunderea civilă

Legea 117/2011 pentru modificarea și completarea legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

Legea 155/2010 privind Poliția Locală

Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați

Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Legea 284/2010 cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ

Legea 133/2011 pentru modificarea legii 360/2002 privind statutul polițistului

Norma de aplicare a prevederilor legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Norma M.A.I. de protecție a informațiilor clasificate secret de servici în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul M.A.I.

Norma metodologică de aplicare a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Noul Cod de Procedură Civilă

O.M.A.I. 45/2009 pentru modificarea ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile M.A.I.

O.M.A.I. 118/2011 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Administrației și Internelor

O.M.A.I. 216/2009 privind cercetarea penală a personalului din structurile Ministerului Administrației și Internelor

O.M.A.I. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor

O.U.G. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

O.U.G. 107/2011 pentru modificarea legii 360/2002 privind statutul polițistului

O.M.A.I. 257/2007 privind activitatea de psihologie ăn Ministerul Internelor și Reformei Administrative

O.M.A.I. 54/2011 privind formarea inițială, în anul 2011, în instituțiile de învățământ ale M.A.I. a polițiștilor locali

O.M.A.I. 74/2010 pentru aprobarea normelor de protecție a informațiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul M.A.I.

O.M.A.I. 124/2011 privind activitățile desfășurate la nivelul M.A.I. De către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese

O.M.A.I. 439/2008 privind asigurarea asistării polițiștilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare

O.M.A.I. 298/2011 privind procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor

Ordonanța nr. 2/2011 privind regimul juridic al contravențiilor

Ordonanța nr. 137/2002 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de administrare

O.U.G. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

O.U.G. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române

Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor

Regulament de organizare și funcționare a Poliției Locale

Regulament privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații

Hotarâre pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de învatamânt pentru formarea politistilor

Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3602002 privind Statutul poliţistului

Ordin si Regulament Ministerul Afacerilor Interne Nr. 27 din 2014

Legea nr. 81 din 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

Hotarârea nr. 725 din 2015 referitoare la acordarea recompenselor si raspunderea disciplinara a politistilor. pdf

OUG nr. 20 din 2016 pentru moOrdinul nr. 53 din 2017 privind acceptarea donatiilor, darurilor manuale, comodatelor si sponsorizarilor în MAI.pdfdificarea si completarea OUG nr. 57 din 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016.pdf

OUG nr. 9 din 2017 privind unele masuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

 

 

Apreciază, te rog, articolul. Mulțumesc!
Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

  •  

    dsc01810 dsc01832 dsc01849 dsc01851 dsc01867 dsc01909 dsc01910 dsc01919