Legea nr. 61 din 2018 pentru modificarea si completarea OG nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publi : Sindicatul Național Uniunea Polițiștilor

"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Legea nr. 61 din 2018 pentru modificarea si completarea OG nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publi

Posted on | March 14, 2018 | Comments Off on Legea nr. 61 din 2018 pentru modificarea si completarea OG nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publi

Parlamentul României – Lege nr. 61/2018 din 09 martie 2018

Legea nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

În vigoare de la 17 martie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 14 martie 2018. Nu există modificări până la 17 martie 2018.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

   Articol unic. –   Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

  1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

”  ORDONANŢĂ
privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate” 

  1. După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 43 şi 44, cu următorul cuprins:

    ” Art. 43. –   (1) Unităţile penitenciare care nu pot asigura hrănirea persoanelor private de libertate pot fi deservite de către unităţile limitrofe care dispun de bloc alimentar, aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

   (2) Decontarea contravalorii hrănirii persoanelor private de libertate de la alin. (1) se realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

   Art. 44. –   Normele de hrană zilnice ale persoanelor private de libertate sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, punctul II.” 

  1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    ” Art. 6. –   (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa în sediile în care îşi desfăşoară activitatea, în unităţile subordonate şi în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi funcţionare se suportă din credite bugetare aprobate.” 

  1. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”  NORME DE HRANĂ,
în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate”  

 

  1. La anexa nr. 1, punctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

    ” II. Norme de hrană specifice Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor ale persoanelor private de libertate 

 

           
  Norma de hrană Plafon caloric calorii/om/zi Domeniul de aplicare Instituţiile în care se aplică
  minimum maximum
  Norma de hrană nr. 12 C-1 600 925 Supliment pentru zile festive Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma nr. 14B (Substituiri) Normă pentru substituiri de alimente Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 15 3.000 3.820 Se acordă persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate – aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 16 2.250 2.855 Se acordă persoanelor majore reţinute, arestate preventiv, aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, aflate în centre de detenţie sau centre educative. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 17 2.250 2.855 Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 17 A:
– hrană rece;
– hrană caldă.
600 790 Supliment pentru muncă uşoară şi medie Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 17 B:
– hrană rece;
– hrană caldă
800 1.065 Supliment pentru muncă grea Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 17 C 255 410 Supliment antidot Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 2.500 3.175 Bolnavi şi gravide Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 A 500 860 Supliment pentru gravide. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate – femei gravide, în lunile 5 – 9 inclusiv sau care au născut şi nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naştere). Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 B 600 1.255 Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate – femei care au născut şi alăptează copilul până la 1 an. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 C 900 1.195 Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 D 1.000 1.400 Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 18 E 600 825 Supliment. Se acordă persoanelor reţinute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, distrofice. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 19 2.400 3.160 Se acordă ca hrană rece persoanelor minore şi tinere reţinute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate – aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 20 2.000 2.725 Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reţinute, arestate preventiv şi celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detenţiune pe viaţă, precum şi celor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate – aflate în centre de reţinere şi arestare preventivă, penitenciare, centre de detenţie sau centre educative. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 22 920 1.190 Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne
  Norma de hrană nr. 23 1.200 1.650 Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenţie. Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne”

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

     
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

    Bucureşti, 9 martie 2018. 

    Nr. 61. 

Legea nr. 61 din 2018 pentru modificarea si completarea OG nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine public.pdf

Apreciază, te rog, articolul. Mulțumesc!

Comments

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

  •  

    dsc01808 dsc01828 dsc01850 dsc01853 dsc01881 dsc01902 dsc01910 dsc01917