Intalnire cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne : Sindicatul Național Uniunea Polițiștilor

"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Intalnire cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne

Posted on | April 27, 2018 | Comments Off on Intalnire cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne

Urmare a invitatiei facute de domnul Subsecretar de Stat MIHAI Valeriu, astzi 27 aprilie 2018, ora 13.30.

Conducerea Sindicatului reprezentată de domnul Președinte Marius IDITA și domnul Claudiu Florin MOTORA, au participat la discutii privind  DECONTAREA SERVICIILOR TURISTICE ÎN ANUL 2018.

În baza temeiului Legii nr. 80/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Art. I. –   Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:  

 1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

      ” (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2018, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea- cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”  

CUANTUMUL SERVICIILOR TURISTICE DECONTATE

Limita valorică a serviciilor turistice decontate este de 1450 lei pentru fiecare angajat.

Această limită valorică este aplicabilă începând cu data de 01 aprilie 2018 până la data de 30 noiembrie 2018

CATEGORII DE SERVICII TURISTICE DECONTATE

 • cazare;
 • alimentație publică;
 • transport;
 • tratament balnear;
 • agrement.

CONDIȚII DE DECONTARE ( I )

 • Limita valorică a serviciilor decontate – 1450 lei pentru fiecare angajat;
 • Prestarea serviciilor turistice in perioada concediului de odihnă;
 • Decontarea se poate efectua de mai multe ori, până la limita valorică de 1450 lei;
 • Dacă valoarea serviciilor turistice este mai mare decât limita valorică, se decontează numai 1450 lei pentru fiecare angajat;

CONDIȚII DE DECONTARE ( II )

 • Sumele decontate nu sunt impozabile;
 • Pentru un singur concediu de odihnă, fie se decontează servicii turistice de transport, fie se acordă decontarea transportului pe baza ordinului de serviciu;
 • Fondurile necesare pentru decontarea serviciilor turistice au fost repartizate ordonatorilor de credite prin modificarea bugetară nr. 354.883 din 11 aprilie 2018.            

                                                                                                                                                                                                                         EFECTUAREA  DECONTĂRII – DOCUMENTE JUSTIFICATIVE.

Decontarea se va efectua, de regulă, lunar de către structura financiar-contabilă care asigură plata drepturilor bănești, pe baza raportului personal aprobat de șeful / conducătorul unității, însoțit de următoarele documente, în original:

 • Facturi eliberate pe numele personalului solicitant, pentru serviciile turistice plătite.

EVIDENȚA DECONTĂRILOR

 • Rapoartele personale aprobate împreună cu documentele justificative se înaintează structurii financiar-contabile la începutul fiecărei luni, de regulă până pe data de 5 a luni;
 • Evidența decontărilor se ține la nivelul structurii financiar-contabile și cuprinde:
 1. Numele și prenumele personalului;
 2. Gradul;
 3. Data depunerii decontului;
 4. Suma decontată;
 5. Modalitatea de plată.

Sumele decontate se menționează în Certificatele de scoatere și alocare la drepturi.

CUPRINSUL RAPORTULUI PERSONAL

 • Date cu privire la perioada de concediu de odihnă, confirmate de persoanele abilitate să țină evidența concediilor;
 • Mențiuni referitoare la decontări anterioare acordate;
 • Declarație pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale;
 • Angajamentul de a restitui sumele încasate fără temei legal.

FURNIZORI DE SERVICII TURISTICE

 • Operatori economici cu activitate de turism din România;
 • Structuri de primire turistice;
 • Agenții de turism.

Toate acestea trebuie să dețină licență de turism sau certificat de clasificare, după caz.

Listele structurilor și agențiilor autorizate se regăsesc pe site-ul Ministerul Turismului

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/

 

 

Apreciază, te rog, articolul. Mulțumesc!

Comments

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

 •  

  dsc01808 dsc01828 dsc01849 dsc01850 dsc01867 dsc01910 dsc01911 dsc01919