"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


CURTEA CONSTITUTIONALA S-A PRONUNTAT ASUPRA PENSIILOR MILITARE DE STAT!

Posted on | August 7, 2017 | Comments Off on CURTEA CONSTITUTIONALA S-A PRONUNTAT ASUPRA PENSIILOR MILITARE DE STAT!

Doamnelor si domnilor membrii de Sindicat.

Societatea Civila și o parte din presa a încălcat în picioare toata autoritatea statului prin cuvinte jignitoare care au fost aduse oamenilor care reprezinta cu cinste si onoare Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala!

In ce tara normala, stat democratic se poate vedea pe unele posturi TV, cum unii moderatori jignesc aceste categorii din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, si in mod special pe politisti care nu de multe ori sunt chemati in situatii de criza si aplaudati, iar acum ii facem tablagii, hoti ( 90% din politisti ), iar angajatorul sta cu mainile in san si nu iese public sa le ia apararea. 

“Curtea Constitutionala retine ca instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare si pentru magistrati nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata in mod obiectiv, ea constituind o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutelor speciale carora trebuie sa li se supuna militarii si magistratii.

Decizia nr. 20/2000 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a art. 41 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a dispoziţiilor art. 198 din aceeaşi lege prin care a fost abrogat art. 103 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată

” Magistraţii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul net realizat din salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă şi sporul de stabilitate în magistratură, avute la data pensionării. 
    Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură prevăzută la alin. 1 se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din venitul net, fără a se putea depăşi 100% din venitul net stabilit conform alin. 1, avut la data pensionării. 
    Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul asigurărilor sociale de stat se suportă din bugetul de stat. 
    Pensia suplimentară se stabileşte în condiţiile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială. 
    Pensiile magistraţilor se actualizează în raport cu nivelul salariilor de bază ale magistraţilor în activitate. 
De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii reîncadraţi după pensionare.”
În continuare autorul sesizării de neconstituţionalitate mai arată că “instituirea pensiei de serviciu pentru magistraţi a apărut ca o necesitate izvorâtă din statutul profesional al acestora”, care impune anumite interdicţii relative, de exemplu la: exercitarea directă sau prin persoane interpuse a activităţilor de comerţ; participarea la administrarea ori la conducerea unor societăţi comerciale sau civile; îndeplinirea calităţii de expert sau de arbitru desemnat de părţi într-un proces; îndeplinirea oricărei alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice în învăţământul superior. De aceea, pentru magistraţi, practic, singura sursă de existenţă în timpul activităţii este salariul, iar după retragerea din activitate, pensia, fără posibilitatea acumulării unor rezerve materiale pentru perioada ulterioară pensionării. 
    În sensul că pensia de serviciu reprezintă în mod necesar şi legitim o formă de garantare a drepturilor magistraţilor sunt invocate şi prevederile cap. 6 al Cartei europene privind statutul judecătorilor, intitulat “Remunerarea şi protecţia socială”, cu recomandări precise pentru statele europene de a le respecta şi de a le include în ordinea de drept internă. Potrivit art. 4 din capitolul menţionat, magistraţii, atunci când “au împlinit vârsta legală pentru încetarea funcţiei”, au dreptul la “plata unei pensii al cărei nivel trebuie să fie cât mai apropiat posibil de acela al ultimei remuneraţii primite pentru activitatea jurisdicţională”. 
Curtea Constituţională reţine că respectarea egalităţii în drepturi, precum şi a obligaţiei de nediscriminare, stabilite prin prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede faţă de cei cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările sale sunt în vigoare, iar nu în raport cu efectele produse prin reglementările legale anterioare. Reglementările juridice succesive pot prezenta în mod firesc diferenţe determinate de condiţiile obiective în care ele au fost adoptate. 
    De altfel, aşa cum rezultă din expunerea de motive la proiectul Legii privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, noua reglementare este fundamentată pe necesitatea adecvării sistemului de pensii la condiţiile existente în prezent în societate, pe cerinţa modernizării legislaţiei în domeniu şi a punerii sale de acord cu legislaţia majorităţii ţărilor europene. 
    De aceea, Curtea reţine că modificarea condiţiilor de vârstă şi a duratei de cotizare pentru cei care vor beneficia de pensie în viitor este justificată, fiind bazată pe considerente obiective şi raţionale, astfel că urmează să constate că art. 41 alin. (2) din lege este constituţional în raport cu criticile cuprinse în sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Curtea Supremă de Justiţie. 
2.În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 198 din Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, dispoziţii referitoare la abrogarea art. 103 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, prin sesizarea Curţii Supreme de Justiţie se invocă încălcarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie sub două aspecte.

 

Decizia nr. 20 din 2000 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a art. 41 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.pdf

Apreciază, te rog, articolul. Mulțumesc!

Comments

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

  •  

    dsc01832 dsc01833 dsc01849 dsc01853 dsc01877 dsc01907 dsc01910 dsc01915