"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

   Art. I. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

  1. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

Raspunsul conducerii MAI cu privire la solicitarile sindicatului

La data de 11 mai 2016 Conducerea sindicatului a solicitat domnului Ministru Petre Toba sa modifice unele Ordine MAI, iar Directia Juridica prin domnul Cms. Sef de politie Marin Lucian ne-a raspun in bataie de joc la adresa noastra ca sindicat si cu atat mai mult la adresa politistilor care nu sunt protejati de Ministerul Afacerilor Interne.

Propunem ca domnul Cms. Sef de politie Marin Lucian sa-si dea demisia din functia pe care o conduce intr-un mod defectuos prin necunoasterea realitatii si a Ordineleor MAI si a legilor.

Urmare a raspunsului dumneavoastră având numărul 160795/10.06.2016 prin care ne răspundeți în bătaie de joc la adresa noastră și la adresa polițiștilor, vă precizăm următoarele:

  1. Ordinul MAI 9/2009 prevede condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, iar dumneavoastră nu doriți să completați Ordinul MAI nr. 9/2009 cu un nou articol prin care să prevedeți și decontarea cheltuielilor pentru polițiștii care sunt ultragiați, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat. 

În continuare lăsați polițiștii neprotejați și nu le asigurați protecția necesară de care ar trebui să beneficieze.

  1. În ceea ce privește acordarea unei compensaţii de până la 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază și structurilor la acţiuni şi intervenţie. Acest drept fiind prevăzut în Legea 284 din 2010, Anexa VII, această compensație de până la  30% primesc doar unele categorii de politisti

Credem că faceți o confuzie între sporul de 30% de care beneficiază toți polițiștii operativi și o compensație pentru care este prevăzută în Legea 284 din 2010, Anexa VII, art. 13 și Art.14 

În cazul în care vom primi un raspuns prin care aduceți atingere protecției polițiștilor, răspunsul dumneavoastră domnule Ministru PETRE TOBĂ îl vom face public.

Am crezut că venind la conducerea ministerului un polițist va face ceva pentru această instituție, dar cu un gust amar vedem că nu faceți nimic pentru această instituție.                 

Raspunsul in format PDF

Raspuns la adresa MAI nr. 160795 din 10.06.2016 acordare spor 3

 

OUG nr. 20 din 2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57 din 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016

Guvernul României – Ordonanţă de urgenţă nr. 20/2016 din 08 iunie 2016
Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru, ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009, în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei – acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 – ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate, ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii, ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanţelor de judecată din întreaga ţară având ca obiect eliminarea unor discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări şi plăţi retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori, luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate şi personalul din educaţie şi să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare, având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migraţia forţei de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condiţiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă, având în vedere că disfuncţionalităţile salariale din sectorul învăţământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane, având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncţionalităţile salariale existente şi nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale, luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate, având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgenţă apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative arătate mai sus.
    În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
   Art. I. –   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 

Raspunsul conducerii IGPR cu privire la Poligonul de tragere

Urmare a raspunsului IGPR având numărul 1899030/1/02.06.2016 prin care ne răspundeți că a-ți luat măsurile legale ce se impuneau pentru a proteja sănătatea polițiștilor și a moderniza poligonul de tragere conform cerințelor legale ce se impuneau.

Totodată supunem atenției conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române să aibă în vedere și modernizarea celorlalte poligoane de tragere.

Vă rugăm să aveți în vedere dotarea poligoanelor de tragere cu căști de tragere profesionale PELTOR PRO TAC II – Cod PELTOR: MT15H7A2 SV, cu nivel minim de protectie 32 dB SNR, aceste căști ar trebui prevăzute pentru protecția celor care desfășoară tragerile, iar structurile de intervenție să fie dotate cu aceste căști de tragere individual.

În țările din Uniunea Europeană toți polițiștii au în fișa de înzestrare aceste căști sau chiar mai bune, ele făcând parte din echipamentul de protecția muncii.

Raspunsul IGPR il aveti mai jos in attach / pdf

Raspuns la adresa IGPR nr. din 54 .05.2016 Poligon tragere

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

  •  

    dsc01808 dsc01811 dsc01828 dsc01852 dsc01899 dsc01909 dsc01910 dsc01911