"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Adresa catre domnul Ministru Petre Toba

Conducerea sindicatului a sesizat pe domnul Ministru Petre Toba cu privire la urmatoarele probleme;

În calitate de reprezentant al membrilor noştri de sindicat cu deosebit respect vă supunem atenţiei dumneavoastră și în baza prevederilor legale vă solicităm să întreprindeți demersurile legale pentru:

 1. Vă rugăm să modificați OMAI 9/2009 privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu.

   Art. 1. –  (1) Suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvîrşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu se realizează în condiţiile prezentului ordin, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale. 

La alin. 2 să prevedeți și decontarea cheltuielilor pentru polițiștii care sunt ultragiați, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat. 

Sindicatul nostru a trebuit să reprezinte polițiștii ultragiați prin reprezentarea unui avocat în fața instanței de judecată, deoarece conducerea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, nu a putut să reprezinte polițiștii ultragiați ( număr dosar 102718/299/2015 ).

În OMAI nr. 9/2009 s-a avut în vedere apărarea doar a celor care au adus atingere imaginii Poliției Române, iar polițiștilor care și-au pus viața în pericol și au îndeplinit atribuțiunile de serviciu sunt lăsați să se apere singuri.

 1. Vă rugăm să modificați și Ordinul 78 din 01.08.2015 prin care să acordați o compensaţie de până la 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază și structurilor la acţiuni şi intervenţie. Acest drept fiind prevăzut în Legea 284 din 2010, Anexa VII

Art. 13. –  (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. 

Art. 14. –  (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30%, calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.      

Structurile de intervenție, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale              ( SIAS ) și Serviciul pentru Actiuni Speciale (S.A.S.) sunt structurile care desfășoară activități interventii in cazul jafurilor sau atacurilor comise de infractori inarmati si participa la prinderea infractorilor periculosi ori violenti, fiind o activitate complexă prin natura amentințărilor la care sunt expuși luptătorii structurilor de intervenție.

– desfășoară acțiuni pentru eliberarea persoanelor răpite și sechestrate, pentru prinderea grupurilor care percep taxe de protecție, ori acționează ilicit ca recuperatori de credite;

– participă la finalizarea unor acțiuni de prindere în flagrant a infractorilor;
– acordă spijin de specialitate și execută paza sau însoțirea unor transporturi speciale;       

Polițiștii de la Structurile de intervenție sunt primii care intră în cele mai periculoase zone pentru a reține infractorii.

Remediere Poligon tragere IGPR

Conducerea Sindicatului a fost sesizata cu privire la Poligonul de tragere din incinta Inspectoratului General al Poliţiei Române, din București, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, ca nu îndeplinește condițiile legale de funcționare.

 1. Filtrele de aer care trag aerul și nu îl filtrează, iar aerul din poligon emană sulf, mercur, plumb, zinc, staniu, etc. Toate aceste gaze sunt emanate de la muniție și sunt transferate în curtea interioară a instituției. Aceste gaze duc la îmbolnăvirea angajaților ( plămâni, cancer ) și chiar la decesul lor. Membrii de sindicat ne-au sesizat că după ce stau în poligon au pe buze un gust dulceag.
 2. Vă rugăm să ne comunicați dacă poligonul de tragere are următoarele avize de funcționare și să ne transmiteți și nouă copii după următoarele avize:
 • Aviz de mediu;
 • Aviz pentru securitatea în construcții;
 • Aviz de la Protecția muncii;
 • Aviz de la pompieri.

Vă rugăm să aveți în vedere că trebuiesc filtre speciale de aer care trag aerul și îl filtrează  conform normelor în vigoare ( nu îl transmite în aer, curtea instituției ).

În cazul în care nu ne veți pune la dispoziție copiile după avize, ne vedem obligați să întreprindem demersurile necesare la instituțiile abilitate.

Toate aceste demersuri le facem pentru a proteja polițiștii din curtea I.G.P.R. și pe cei care vor să folosească poligonul de tragere fără a risca îmbolnăviri, ca să nu mai vorbim și de personalul tehnic care asigură funcționarea poligonului.

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

 •  

  dsc01810 dsc01849 dsc01853 dsc01877 dsc01898 dsc01904 dsc01906 dsc01916