"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Instrucțiunile nr. 114 din 2013 privind răspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

Instrucţiuni nr. 114/2013

din 22/07/2013

 Instrucţiunile nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 29/07/2013

Actul va intra in vigoare la data de 28 august 2013

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, pentru executarea în mod unitar, în Ministerul Afacerilor Interne, a dispoziţiilor legale privind răspunderea materială a personalului propriu şi evaluarea pagubelor produse acestui minister, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:

Instructiunile le gasiti pe pagina http://www.sindunipol.ro/legislatie/legislatie-specifica-politiei/

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 2013 pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 27/06/2013

Actul a intrat in vigoare la data de 27 iunie 2013

    Având în vedere faptul că poliţiştii sunt funcţionari publici cu statut special, conferit, potrivit legii, de îndatoririle şi riscurile deosebite implicate de exercitarea atribuţiilor de serviciu, în scopul recunoaşterii meritelor poliţiştilor care, prin adeziunea conştientă manifestată din proprie iniţiativă faţă de nevoile comunităţii, îşi pun în pericol viaţa şi integritatea corporală pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, pentru formarea şi promovarea unei culturi profesionale adecvate, formarea şi educarea personalului în spiritul solidarităţii şi camaraderiei faţă de cei care au făcut sacrificii pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, precum şi pentru promovarea ataşamentului faţă de comunitate şi valorile acesteia, şi a respectului faţă de adevăr şi dreptate, luând în considerare că lipsa unei forme de sprijin adecvate are efecte negative majore asupra moralului poliţiştilor, element determinant al capacităţii de intervenţie la evenimente şi factor esenţial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredinţate, în vederea evitării apariţiei unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a unor atribuţii funcţionale ale Ministerului Afacerilor Interne, întrucât actualul cadru legal nu oferă posibilitatea, resimţită la nivelul întregului corp poliţienesc, de recunoaştere a meritelor şi valorificarea pregătirii şi experienţei prin menţinerea în activitate a poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestora în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru stabilirea unor mecanisme de sprijin al familiilor poliţiştilor decedaţi sau încadraţi într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestora în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, având în vedere gravele probleme sociale cu care se confruntă poliţiştii încadraţi într-un grad de invaliditate, precum şi familiile acestora, care impun o intervenţie legislativă de urgenţă, ţinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează direct interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Citește mai departe

Uniunea FORȚA LEGII Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

  •  

    dsc01832 dsc01849 dsc01860 dsc01867 dsc01898 dsc01906 dsc01909 dsc01920