"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Legea nr. 152 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

Publicat pe 20.07.2016 | Comments Off on Legea nr. 152 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

Legea nr. 152/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 

În vigoare de la 22 iulie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 19 iulie 2016. Nu există modificări până la 22 iulie 2016.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Citește mai departe

Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

Publicat pe 21.06.2016 | Comments Off on Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

   Art. I. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 1. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

Raspunsul conducerii MAI cu privire la solicitarile sindicatului

Publicat pe 11.06.2016 | Comments Off on Raspunsul conducerii MAI cu privire la solicitarile sindicatului

La data de 11 mai 2016 Conducerea sindicatului a solicitat domnului Ministru Petre Toba sa modifice unele Ordine MAI, iar Directia Juridica prin domnul Cms. Sef de politie Marin Lucian ne-a raspun in bataie de joc la adresa noastra ca sindicat si cu atat mai mult la adresa politistilor care nu sunt protejati de Ministerul Afacerilor Interne.

Propunem ca domnul Cms. Sef de politie Marin Lucian sa-si dea demisia din functia pe care o conduce intr-un mod defectuos prin necunoasterea realitatii si a Ordineleor MAI si a legilor.

Urmare a raspunsului dumneavoastră având numărul 160795/10.06.2016 prin care ne răspundeți în bătaie de joc la adresa noastră și la adresa polițiștilor, vă precizăm următoarele:

 1. Ordinul MAI 9/2009 prevede condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, iar dumneavoastră nu doriți să completați Ordinul MAI nr. 9/2009 cu un nou articol prin care să prevedeți și decontarea cheltuielilor pentru polițiștii care sunt ultragiați, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat. 

În continuare lăsați polițiștii neprotejați și nu le asigurați protecția necesară de care ar trebui să beneficieze.

 1. În ceea ce privește acordarea unei compensaţii de până la 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază și structurilor la acţiuni şi intervenţie. Acest drept fiind prevăzut în Legea 284 din 2010, Anexa VII, această compensație de până la  30% primesc doar unele categorii de politisti

Credem că faceți o confuzie între sporul de 30% de care beneficiază toți polițiștii operativi și o compensație pentru care este prevăzută în Legea 284 din 2010, Anexa VII, art. 13 și Art.14 

În cazul în care vom primi un raspuns prin care aduceți atingere protecției polițiștilor, răspunsul dumneavoastră domnule Ministru PETRE TOBĂ îl vom face public.

Am crezut că venind la conducerea ministerului un polițist va face ceva pentru această instituție, dar cu un gust amar vedem că nu faceți nimic pentru această instituție.                 

Raspunsul in format PDF

Raspuns la adresa MAI nr. 160795 din 10.06.2016 acordare spor 3

 

Raspunsul conducerii IGPR cu privire la Poligonul de tragere

Publicat pe 2.06.2016 | Comments Off on Raspunsul conducerii IGPR cu privire la Poligonul de tragere

Urmare a raspunsului IGPR având numărul 1899030/1/02.06.2016 prin care ne răspundeți că a-ți luat măsurile legale ce se impuneau pentru a proteja sănătatea polițiștilor și a moderniza poligonul de tragere conform cerințelor legale ce se impuneau.

Totodată supunem atenției conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române să aibă în vedere și modernizarea celorlalte poligoane de tragere.

Vă rugăm să aveți în vedere dotarea poligoanelor de tragere cu căști de tragere profesionale PELTOR PRO TAC II – Cod PELTOR: MT15H7A2 SV, cu nivel minim de protectie 32 dB SNR, aceste căști ar trebui prevăzute pentru protecția celor care desfășoară tragerile, iar structurile de intervenție să fie dotate cu aceste căști de tragere individual.

În țările din Uniunea Europeană toți polițiștii au în fișa de înzestrare aceste căști sau chiar mai bune, ele făcând parte din echipamentul de protecția muncii.

Raspunsul IGPR il aveti mai jos in attach / pdf

Raspuns la adresa IGPR nr. din 54 .05.2016 Poligon tragere

Adresa catre domnul Ministru Petre Toba

Publicat pe 11.05.2016 | Comments Off on Adresa catre domnul Ministru Petre Toba

Conducerea sindicatului a sesizat pe domnul Ministru Petre Toba cu privire la urmatoarele probleme;

În calitate de reprezentant al membrilor noştri de sindicat cu deosebit respect vă supunem atenţiei dumneavoastră și în baza prevederilor legale vă solicităm să întreprindeți demersurile legale pentru:

 1. Vă rugăm să modificați OMAI 9/2009 privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu.

   Art. 1. –  (1) Suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvîrşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu se realizează în condiţiile prezentului ordin, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale. 

La alin. 2 să prevedeți și decontarea cheltuielilor pentru polițiștii care sunt ultragiați, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat. 

Sindicatul nostru a trebuit să reprezinte polițiștii ultragiați prin reprezentarea unui avocat în fața instanței de judecată, deoarece conducerea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, nu a putut să reprezinte polițiștii ultragiați ( număr dosar 102718/299/2015 ).

În OMAI nr. 9/2009 s-a avut în vedere apărarea doar a celor care au adus atingere imaginii Poliției Române, iar polițiștilor care și-au pus viața în pericol și au îndeplinit atribuțiunile de serviciu sunt lăsați să se apere singuri.

 1. Vă rugăm să modificați și Ordinul 78 din 01.08.2015 prin care să acordați o compensaţie de până la 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază și structurilor la acţiuni şi intervenţie. Acest drept fiind prevăzut în Legea 284 din 2010, Anexa VII

Art. 13. –  (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. 

Art. 14. –  (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30%, calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.      

Structurile de intervenție, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale              ( SIAS ) și Serviciul pentru Actiuni Speciale (S.A.S.) sunt structurile care desfășoară activități interventii in cazul jafurilor sau atacurilor comise de infractori inarmati si participa la prinderea infractorilor periculosi ori violenti, fiind o activitate complexă prin natura amentințărilor la care sunt expuși luptătorii structurilor de intervenție.

– desfășoară acțiuni pentru eliberarea persoanelor răpite și sechestrate, pentru prinderea grupurilor care percep taxe de protecție, ori acționează ilicit ca recuperatori de credite;

– participă la finalizarea unor acțiuni de prindere în flagrant a infractorilor;
– acordă spijin de specialitate și execută paza sau însoțirea unor transporturi speciale;       

Polițiștii de la Structurile de intervenție sunt primii care intră în cele mai periculoase zone pentru a reține infractorii.

Remediere Poligon tragere IGPR

Publicat pe 11.05.2016 | Comments Off on Remediere Poligon tragere IGPR

Conducerea Sindicatului a fost sesizata cu privire la Poligonul de tragere din incinta Inspectoratului General al Poliţiei Române, din București, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, ca nu îndeplinește condițiile legale de funcționare.

 1. Filtrele de aer care trag aerul și nu îl filtrează, iar aerul din poligon emană sulf, mercur, plumb, zinc, staniu, etc. Toate aceste gaze sunt emanate de la muniție și sunt transferate în curtea interioară a instituției. Aceste gaze duc la îmbolnăvirea angajaților ( plămâni, cancer ) și chiar la decesul lor. Membrii de sindicat ne-au sesizat că după ce stau în poligon au pe buze un gust dulceag.
 2. Vă rugăm să ne comunicați dacă poligonul de tragere are următoarele avize de funcționare și să ne transmiteți și nouă copii după următoarele avize:
 • Aviz de mediu;
 • Aviz pentru securitatea în construcții;
 • Aviz de la Protecția muncii;
 • Aviz de la pompieri.

Vă rugăm să aveți în vedere că trebuiesc filtre speciale de aer care trag aerul și îl filtrează  conform normelor în vigoare ( nu îl transmite în aer, curtea instituției ).

În cazul în care nu ne veți pune la dispoziție copiile după avize, ne vedem obligați să întreprindem demersurile necesare la instituțiile abilitate.

Toate aceste demersuri le facem pentru a proteja polițiștii din curtea I.G.P.R. și pe cei care vor să folosească poligonul de tragere fără a risca îmbolnăviri, ca să nu mai vorbim și de personalul tehnic care asigură funcționarea poligonului.

Sarbatori binecuvantate, alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat!

Publicat pe 29.04.2016 | Comments Off on Sarbatori binecuvantate, alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat!

Sarbatori fericitebanner sindunipol

Conducerea Sindicatului va ureaza Paste Fericit si 1 Mai cu sanatate si multe bucurii alaturi de familie si cei dragi.

Intalnire Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților

Publicat pe 5.04.2016 | Comments Off on Intalnire Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților

12472610_10209065806100813_2937676640356558237_n 12472779_620499384767963_5546202740922710967_n 12931290_620499408101294_6140120561543898250_n 12961660_10209065805860807_5282131757520437315_n

Marți, 05.04.2016, între orele 10:00-16:10, la Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților a avut loc ședința de lucru pentru susținerea și dezbaterea amendamentelor la PLx 82/2016 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Delegația sindicatului nostru a susținut cu fermitate, alături de delegația  Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – SCMD, punctul de vedere al amendării legii în sensul abrogării complete a art. 40 din OUG nr.57/2015, principalul argument fiind acela că modificarea, de către guvern a Legii nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015, încalcă flagrant principiul separației și echilibrului puterilor în stat, consacrat de art. 1 al (4) din Constituția României, fiind o tentativă grosolană a executivului de a uzurpa puterea legislativă parlamentară, în scopul subminării încrederii cetățenilor în legile organice și în puterea legiuitoare a Parlamentului României.

Citește mai departe

Intalnire Camera Deputatilor – COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Publicat pe 30.03.2016 | Comments Off on Intalnire Camera Deputatilor – COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

20160330_115645 20160330_115717

Miercuri, 30.03.2016, între orele 11:00-12:00, la inițiativa comună a Sindicatului Național Uniunea Polițiștilor UNIPOL și a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – S.C.M.D., a avut loc, la Palatul Parlamentului, o dezbatere cu președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților, dl. deputat Mocioalcă Ion, pe tema proiectelor legislative care afectează pensiile polițiștilor și cadrelor militare.

Au fost abordate revendicări legate de:

 • abrogarea, din motive de neconstituționalitate, a art. 40 din OUG nr. 57/2015, prin care se aduceau modificări și completări Legii  223/2015 privind pensiile militare de stat, și pe cale de consecință punerea în aplicare întocmai, prin Ordinul Comun, a prevederilor Legii nr. 223/2015;
 • amendarea Legii nr. 8/2006 în sensul precizării exprese în textul legii că din sistemul public de pensii fac parte toți deținătorii pensiilor obligatorii de stat, indiferent de actul normativ prin care acestea au fost instituite;
 • abrogarea OUG nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989.

În susținerea revendicărilor, reprezentații sindicatelor noastre au invocat argumente pertinente de drept constituțional, civil, financiar, de tehnică și etică legislativă, de ordin fiscal-bugetar, sociologic, etc. La finalul discuțiilor dl. deputat Mocioalcă Ion – președintele  Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților, și-a exprimat convingerea că susținerea acestor revendicări este absolut necesară și a dat asigurări că, în prima etapă – având în vedere calendarul legislativ al Camerei Deputaților, va iniția și va supune dezbaterii și aprobării comisiei pe care o conduce, celorlalte comisii ale Camerei și colegilor deputați, un amendament de abrogare a art. 40 din OUG nr. 57/2015 la Legea pentru aprobarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și alte măsuri fiscal-bugetare.

Din cadrul sindicatului nostru la dezbateri au participat Marius Idita –  președinte, Col. (r) Bălan Octavian – consilier – și cms. șef dr. Marius Boncu – consilier, iar din partea a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – SCMD, Col.(r) dr. Mircea DOGARU – președinte, Gl. Fl. Aer. (r) Balan Iosif – secretar general (interimar), Col. (r) Pricina Valeriu – vicepreședinte și Col. (r) Caloian Monica – Coordonator Departament Juridic.

 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

Publicat pe 25.02.2016 | Comments Off on Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. I. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

   1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: 
   “ (21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte. 

   (22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.” 
   2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ (5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.” 
   3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ Art. 10. –   (1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:”. 
   4. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   “ (3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. 

   (5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.” 
   5. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: 
   “ (31) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă. 

   (32) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.” 
   6. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: 
   “ (71) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) şi (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.” 
   7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ Art. 23. –   (1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.” 

   Art. II. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgenta nr. 3 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

Pagina următoare »
Uniunea FORȚA LEGII Confederatia Sindicală Națională MERIDIAN
Universul Juridic Magazin Universul Juridic

Mareea

Galerie foto

 •  

  dsc01811 dsc01832 dsc01848 dsc01852 dsc01860 dsc01906 dsc01910 dsc01916