"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


CRACIUN FERICIT! LA MULTI ANI!

Publicat pe 24.12.2016 | Comments Off on CRACIUN FERICIT! LA MULTI ANI!

Sarbatori fericite 14

Crăciunul este acea sărbătoare minunată care ne dă putere să fim mai buni, mai generoși şi mai curajoși. În ziua nașterii Domnului,un Crăciun Fericit, cu bucurie şi pace în suflet, iar Noul An să vă deschidă drumul spre fericire şi împliniri! Crăciun Fericit şi un An Nou mai bun! 

Va ureaza Conducerea Sindicatului

 

OUG nr. 99 din 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Publicat pe 22.12.2016 | Comments Off on OUG nr. 99 din 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Guvernul României – Ordonanţă de urgenţă nr. 99/2016 din 15 decembrie 2016

Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

În vigoare de la 22 decembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1035 din 22 decembrie 2016. Nu există modificări până la 24 decembrie 2016.

Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2016 a personalului din sectorul bugetar, precum şi alte măsuri fiscal- bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2016, şi luând în considerare faptul că în lipsa unei reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, începând cu 1 ianuarie 2017 s-ar aplica în integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii pe personal, ţinând cont că în conformitate cu prevederile art. 351 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului, proiectele bugetelor pe anul următor se depun la Guvern în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern, potrivit art. 103 din Constituţia României, republicată, luând în considerare că noul Guvern urmează să promoveze politici publice în domeniul fiscal-bugetar, se impune prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, având în vedere faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea la data de 1 ianuarie 2017, având în vedere necesitatea asigurării cofinanţării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene în regim de continuitate, în condiţiile în care prestarea serviciilor de distribuţie şi transport al energiei electrice şi gazelor naturale este caracterizată prin profitabilitate care decurge atât din lipsa concurenţei, cât şi din lipsa elasticităţii cererii, iar impozitul stabilit asupra acestor activităţi reprezintă venit la bugetul de stat, pentru a se evita orice risc de blocaj în asigurarea resurselor bugetare se impune prorogarea termenelor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că neîntreruperea activităţii CEH, care este cel mai mare agent economic din Valea Jiului şi din judeţul Hunedoara, este importantă şi pentru menţinerea unui nivel de ocupare acceptabil în zonă, iar sistarea activităţii acestui operator economic poate afecta producţia de energie termică, ceea ce poate avea efecte sociale nedorite la nivelul comunităţii locale, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

OUG nr. 99 din 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare.pdf

Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne

Publicat pe 14.09.2016 | Comments Off on Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne

În vigoare de la 10 septembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 09 septembrie 2016. Nu există modificări până la 13 septembrie 2016.

    Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (5), art. 15 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (8), art. 22 alin. (7), art. 25 alin. (1), art. 263 alin. (5), art. 265, art. 266, art. 54 alin. (2), art. 73 alin. (11), art. 74 şi art. 741 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 100 şi 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 alin. (2), art. 41, art. 176 alin. (3) şi (5) şi art. 339 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală, 

    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne .pdf

Anexele nr. 1-26 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, din 02.09.2016.pdf

Legea nr. 152 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

Publicat pe 20.07.2016 | Comments Off on Legea nr. 152 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

Legea nr. 152/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 

În vigoare de la 22 iulie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 19 iulie 2016. Nu există modificări până la 22 iulie 2016.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Citește mai departe

Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

Publicat pe 21.06.2016 | Comments Off on Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului

   Art. I. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 1. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ordonanta de urgenta nr. 21 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

Raspunsul conducerii MAI cu privire la solicitarile sindicatului

Publicat pe 11.06.2016 | Comments Off on Raspunsul conducerii MAI cu privire la solicitarile sindicatului

La data de 11 mai 2016 Conducerea sindicatului a solicitat domnului Ministru Petre Toba sa modifice unele Ordine MAI, iar Directia Juridica prin domnul Cms. Sef de politie Marin Lucian ne-a raspun in bataie de joc la adresa noastra ca sindicat si cu atat mai mult la adresa politistilor care nu sunt protejati de Ministerul Afacerilor Interne.

Propunem ca domnul Cms. Sef de politie Marin Lucian sa-si dea demisia din functia pe care o conduce intr-un mod defectuos prin necunoasterea realitatii si a Ordineleor MAI si a legilor.

Urmare a raspunsului dumneavoastră având numărul 160795/10.06.2016 prin care ne răspundeți în bătaie de joc la adresa noastră și la adresa polițiștilor, vă precizăm următoarele:

 1. Ordinul MAI 9/2009 prevede condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, iar dumneavoastră nu doriți să completați Ordinul MAI nr. 9/2009 cu un nou articol prin care să prevedeți și decontarea cheltuielilor pentru polițiștii care sunt ultragiați, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat. 

În continuare lăsați polițiștii neprotejați și nu le asigurați protecția necesară de care ar trebui să beneficieze.

 1. În ceea ce privește acordarea unei compensaţii de până la 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază și structurilor la acţiuni şi intervenţie. Acest drept fiind prevăzut în Legea 284 din 2010, Anexa VII, această compensație de până la  30% primesc doar unele categorii de politisti

Credem că faceți o confuzie între sporul de 30% de care beneficiază toți polițiștii operativi și o compensație pentru care este prevăzută în Legea 284 din 2010, Anexa VII, art. 13 și Art.14 

În cazul în care vom primi un raspuns prin care aduceți atingere protecției polițiștilor, răspunsul dumneavoastră domnule Ministru PETRE TOBĂ îl vom face public.

Am crezut că venind la conducerea ministerului un polițist va face ceva pentru această instituție, dar cu un gust amar vedem că nu faceți nimic pentru această instituție.                 

Raspunsul in format PDF

Raspuns la adresa MAI nr. 160795 din 10.06.2016 acordare spor 3

 

OUG nr. 20 din 2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57 din 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016

Publicat pe 8.06.2016 | Comments Off on OUG nr. 20 din 2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57 din 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016

Guvernul României – Ordonanţă de urgenţă nr. 20/2016 din 08 iunie 2016
Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru, ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009, în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei – acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 – ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate, ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii, ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanţelor de judecată din întreaga ţară având ca obiect eliminarea unor discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări şi plăţi retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori, luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate şi personalul din educaţie şi să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare, având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migraţia forţei de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condiţiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă, având în vedere că disfuncţionalităţile salariale din sectorul învăţământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane, având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncţionalităţile salariale existente şi nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale, luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate, având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgenţă apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative arătate mai sus.
    În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
   Art. I. –   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 

Raspunsul conducerii IGPR cu privire la Poligonul de tragere

Publicat pe 2.06.2016 | Comments Off on Raspunsul conducerii IGPR cu privire la Poligonul de tragere

Urmare a raspunsului IGPR având numărul 1899030/1/02.06.2016 prin care ne răspundeți că a-ți luat măsurile legale ce se impuneau pentru a proteja sănătatea polițiștilor și a moderniza poligonul de tragere conform cerințelor legale ce se impuneau.

Totodată supunem atenției conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române să aibă în vedere și modernizarea celorlalte poligoane de tragere.

Vă rugăm să aveți în vedere dotarea poligoanelor de tragere cu căști de tragere profesionale PELTOR PRO TAC II – Cod PELTOR: MT15H7A2 SV, cu nivel minim de protectie 32 dB SNR, aceste căști ar trebui prevăzute pentru protecția celor care desfășoară tragerile, iar structurile de intervenție să fie dotate cu aceste căști de tragere individual.

În țările din Uniunea Europeană toți polițiștii au în fișa de înzestrare aceste căști sau chiar mai bune, ele făcând parte din echipamentul de protecția muncii.

Raspunsul IGPR il aveti mai jos in attach / pdf

Raspuns la adresa IGPR nr. din 54 .05.2016 Poligon tragere

Adresa catre domnul Ministru Petre Toba

Publicat pe 11.05.2016 | Comments Off on Adresa catre domnul Ministru Petre Toba

Conducerea sindicatului a sesizat pe domnul Ministru Petre Toba cu privire la urmatoarele probleme;

În calitate de reprezentant al membrilor noştri de sindicat cu deosebit respect vă supunem atenţiei dumneavoastră și în baza prevederilor legale vă solicităm să întreprindeți demersurile legale pentru:

 1. Vă rugăm să modificați OMAI 9/2009 privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu.

   Art. 1. –  (1) Suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvîrşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu se realizează în condiţiile prezentului ordin, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale. 

La alin. 2 să prevedeți și decontarea cheltuielilor pentru polițiștii care sunt ultragiați, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat. 

Sindicatul nostru a trebuit să reprezinte polițiștii ultragiați prin reprezentarea unui avocat în fața instanței de judecată, deoarece conducerea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, nu a putut să reprezinte polițiștii ultragiați ( număr dosar 102718/299/2015 ).

În OMAI nr. 9/2009 s-a avut în vedere apărarea doar a celor care au adus atingere imaginii Poliției Române, iar polițiștilor care și-au pus viața în pericol și au îndeplinit atribuțiunile de serviciu sunt lăsați să se apere singuri.

 1. Vă rugăm să modificați și Ordinul 78 din 01.08.2015 prin care să acordați o compensaţie de până la 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază și structurilor la acţiuni şi intervenţie. Acest drept fiind prevăzut în Legea 284 din 2010, Anexa VII

Art. 13. –  (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. 

Art. 14. –  (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30%, calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.      

Structurile de intervenție, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale              ( SIAS ) și Serviciul pentru Actiuni Speciale (S.A.S.) sunt structurile care desfășoară activități interventii in cazul jafurilor sau atacurilor comise de infractori inarmati si participa la prinderea infractorilor periculosi ori violenti, fiind o activitate complexă prin natura amentințărilor la care sunt expuși luptătorii structurilor de intervenție.

– desfășoară acțiuni pentru eliberarea persoanelor răpite și sechestrate, pentru prinderea grupurilor care percep taxe de protecție, ori acționează ilicit ca recuperatori de credite;

– participă la finalizarea unor acțiuni de prindere în flagrant a infractorilor;
– acordă spijin de specialitate și execută paza sau însoțirea unor transporturi speciale;       

Polițiștii de la Structurile de intervenție sunt primii care intră în cele mai periculoase zone pentru a reține infractorii.

Remediere Poligon tragere IGPR

Publicat pe 11.05.2016 | Comments Off on Remediere Poligon tragere IGPR

Conducerea Sindicatului a fost sesizata cu privire la Poligonul de tragere din incinta Inspectoratului General al Poliţiei Române, din București, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, ca nu îndeplinește condițiile legale de funcționare.

 1. Filtrele de aer care trag aerul și nu îl filtrează, iar aerul din poligon emană sulf, mercur, plumb, zinc, staniu, etc. Toate aceste gaze sunt emanate de la muniție și sunt transferate în curtea interioară a instituției. Aceste gaze duc la îmbolnăvirea angajaților ( plămâni, cancer ) și chiar la decesul lor. Membrii de sindicat ne-au sesizat că după ce stau în poligon au pe buze un gust dulceag.
 2. Vă rugăm să ne comunicați dacă poligonul de tragere are următoarele avize de funcționare și să ne transmiteți și nouă copii după următoarele avize:
 • Aviz de mediu;
 • Aviz pentru securitatea în construcții;
 • Aviz de la Protecția muncii;
 • Aviz de la pompieri.

Vă rugăm să aveți în vedere că trebuiesc filtre speciale de aer care trag aerul și îl filtrează  conform normelor în vigoare ( nu îl transmite în aer, curtea instituției ).

În cazul în care nu ne veți pune la dispoziție copiile după avize, ne vedem obligați să întreprindem demersurile necesare la instituțiile abilitate.

Toate aceste demersuri le facem pentru a proteja polițiștii din curtea I.G.P.R. și pe cei care vor să folosească poligonul de tragere fără a risca îmbolnăviri, ca să nu mai vorbim și de personalul tehnic care asigură funcționarea poligonului.

Pagina următoare »
Uniunea FORȚA LEGII Confederatia Sindicală Națională MERIDIAN
Universul Juridic Magazin Universul Juridic

Viper Shop

Galerie foto

 •  

  dsc01811 dsc01832 dsc01849 dsc01852 dsc01877 dsc01911 dsc01919 dsc01920