"Politia este Publicul si Publicul este Politia. Politistii sunt pur si simplu membrii ai publicului, care sunt platiti sa dea atentie tot timpul la indatoririle obligatorii fiecarui cetatean in interesul bunastarii si existentei comunitatii."

Sir Robert Peel


Sarbatori binecuvantate, alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat!

Publicat pe 29.04.2016 | Comments Off on Sarbatori binecuvantate, alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat!

Sarbatori fericitebanner sindunipol

Conducerea Sindicatului va ureaza Paste Fericit si 1 Mai cu sanatate si multe bucurii alaturi de familie si cei dragi.

Intalnire Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților

Publicat pe 5.04.2016 | Comments Off on Intalnire Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților

12472610_10209065806100813_2937676640356558237_n 12472779_620499384767963_5546202740922710967_n 12931290_620499408101294_6140120561543898250_n 12961660_10209065805860807_5282131757520437315_n

Marți, 05.04.2016, între orele 10:00-16:10, la Comisia pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaților a avut loc ședința de lucru pentru susținerea și dezbaterea amendamentelor la PLx 82/2016 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Delegația sindicatului nostru a susținut cu fermitate, alături de delegația  Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – SCMD, punctul de vedere al amendării legii în sensul abrogării complete a art. 40 din OUG nr.57/2015, principalul argument fiind acela că modificarea, de către guvern a Legii nr. 223/2015 prin OUG nr. 57/2015, încalcă flagrant principiul separației și echilibrului puterilor în stat, consacrat de art. 1 al (4) din Constituția României, fiind o tentativă grosolană a executivului de a uzurpa puterea legislativă parlamentară, în scopul subminării încrederii cetățenilor în legile organice și în puterea legiuitoare a Parlamentului României.

Citește mai departe

Intalnire Camera Deputatilor – COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Publicat pe 30.03.2016 | Comments Off on Intalnire Camera Deputatilor – COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

20160330_115645 20160330_115717

Miercuri, 30.03.2016, între orele 11:00-12:00, la inițiativa comună a Sindicatului Național Uniunea Polițiștilor UNIPOL și a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – S.C.M.D., a avut loc, la Palatul Parlamentului, o dezbatere cu președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților, dl. deputat Mocioalcă Ion, pe tema proiectelor legislative care afectează pensiile polițiștilor și cadrelor militare.

Au fost abordate revendicări legate de:

 • abrogarea, din motive de neconstituționalitate, a art. 40 din OUG nr. 57/2015, prin care se aduceau modificări și completări Legii  223/2015 privind pensiile militare de stat, și pe cale de consecință punerea în aplicare întocmai, prin Ordinul Comun, a prevederilor Legii nr. 223/2015;
 • amendarea Legii nr. 8/2006 în sensul precizării exprese în textul legii că din sistemul public de pensii fac parte toți deținătorii pensiilor obligatorii de stat, indiferent de actul normativ prin care acestea au fost instituite;
 • abrogarea OUG nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989.

În susținerea revendicărilor, reprezentații sindicatelor noastre au invocat argumente pertinente de drept constituțional, civil, financiar, de tehnică și etică legislativă, de ordin fiscal-bugetar, sociologic, etc. La finalul discuțiilor dl. deputat Mocioalcă Ion – președintele  Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților, și-a exprimat convingerea că susținerea acestor revendicări este absolut necesară și a dat asigurări că, în prima etapă – având în vedere calendarul legislativ al Camerei Deputaților, va iniția și va supune dezbaterii și aprobării comisiei pe care o conduce, celorlalte comisii ale Camerei și colegilor deputați, un amendament de abrogare a art. 40 din OUG nr. 57/2015 la Legea pentru aprobarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și alte măsuri fiscal-bugetare.

Din cadrul sindicatului nostru la dezbateri au participat Marius Idita –  președinte, Col. (r) Bălan Octavian – consilier – și cms. șef dr. Marius Boncu – consilier, iar din partea a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – SCMD, Col.(r) dr. Mircea DOGARU – președinte, Gl. Fl. Aer. (r) Balan Iosif – secretar general (interimar), Col. (r) Pricina Valeriu – vicepreședinte și Col. (r) Caloian Monica – Coordonator Departament Juridic.

 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

Publicat pe 25.02.2016 | Comments Off on Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

Ordonanţa de urgenţă nr. 3 din 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. I. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

   1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: 
   “ (21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte. 

   (22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.” 
   2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ (5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.” 
   3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ Art. 10. –   (1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:”. 
   4. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   “ (3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. 

   (5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.” 
   5. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins: 
   “ (31) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă. 

   (32) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.” 
   6. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: 
   “ (71) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) şi (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.” 
   7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   “ Art. 23. –   (1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.” 

   Art. II. –   Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgenta nr. 3 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360 din 2002 privind Statutul politistului.pdf

Invitatie 1 Martie

Publicat pe 18.02.2016 | Comments Off on Invitatie 1 Martie

Membrele de Sindicat sunt invitate cu ocazia zilei martisorului la Teatrul Metropolis

Marti 1 martie 2016 ora 18:00 la spectacolul Tarelkin, după A.V. Suhovo Kobîlin.

Un scurt sinopsis al spectacolului Tarelkin:

O tragicomedie, o satiră ce vorbeste despre corupţie. Acţiunea   spectacolului se petrece în Rusia secolului XIX, dar birocraţia, şpaga, corupţia funcţionarilor publici din jurul lui Tarelkin, manifestate sub diverse forme ne trimit uşor cu gândul către contemporaneitate.Tarelkin  e un funcţionar şmecher, superiorul său fiind încă şi mai abil în  manipularea şpăgilor. Împins de egoul său, Tarelkin îşi înscenează moartea, apelând la această farsă odată cu decesul vecinului său, Kopîlov, disparând astfel cu prada acaparată  şi cu documentele acuzatoare. “Cazul” va fi judecat de o poliţie la fel de coruptă. Spectacolul abundă în imagini teatrale pline de haz, accente groteşti  “atmosfera de lucru” a funcţionarilor, poliţiştilor, mita dată cu valiza, dosare netrimise la judecată, toţi ca nişte marionete mişcate de forţa banului. Istoria corupţiei se repetă şi nu există nicio scăpare. Monologul lui Tarelkin din final, vine ca o secure …  e “lumea strâmbă” cea în care trăim.

 

In atasament se regaseste afisul spectacolului si distributia.

afis-Tarelkin_1084x1549

Distributie Tarelkin PDF

CONVOCARE ADUNARE GENERALA

Publicat pe 16.02.2016 | Comments Off on CONVOCARE ADUNARE GENERALA

Biroul Executiv al SINDICATULUI NAȚIONAL UNIUNEA POLIȚIȘTILOR UNIPOL compus din: Președinte – IDITA MARIUS, Secretar General – IVANICI MIHAI, Vicepreședinte – COTOLEA RĂZVAN NICOLAE, Vicepreședinte – POPA EMILIA, Vicepreședinte – IENEI LUISA ROXANA, convoacă în conformitate cu dispozițiile art. 14, lit. I din Statut, Adunarea Generală pentru data de 4 martie 2016, ora 16.00, la Sediul Confederației MERIDIAN din Str. D. I. Mendeleev 36-38, sector 1, Bucuresti, pentru a dezbate ca puncte pe ordinea de zi, următoarele:

 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Sindicatului, aferente anului

calendaristic 2015, în baza rapoartelor care vor fi prezentate;

 1. Descărcarea de gestiune a Președintelui și a Biroului Executiv pentru toate operațiunile efectuate in anul calendaristic 2015;

 2. Alegerea noii Conduceri a Sindicatului, datorită faptului ca va expirat cei 4 ani de mandat.

Se supun analizei membrilor de sindicat conținutul următoarelor documente:

 1. a) Bilanțul, contul rezultatului exercițiului, notele aferente bilanțului;

 2. b) Raportul de gestiune al Președintelui de Sindicat;

 3. c) Raportul expertului contabil.

 4. Alegerea unor membrii în Comisia de cenzori.

 5. Alegerea unor membrii în Comisia juridică și de disciplină conform art. 22 din Statut

 6. Depunerea CV-urilor pentru candidații se va face până la data de 01 martie 2016, la sediul Sindicatului ( punctul de lucru din Str. D. I. Mendeleev 36-38, etj. 2, sector 1, Bucuresti).

Avocatul Poporului analizează o posibilă sesizare a Curții Constituționale în cazul pensiilor militare

Publicat pe 15.02.2016 | Comments Off on Avocatul Poporului analizează o posibilă sesizare a Curții Constituționale în cazul pensiilor militare

Avocatul Poporului a fost sesizat de către sindicaliştii din poliţie, care sunt nemulţumiţi de prevederile ordonanţei 57. Reprezentanţii Sindicatului Naţional Uniunea Poliţiștilor UNIPOL spun că ordonanţa 57 care a intrat în vigoare la începutul anului este discriminatorie, transmite România TV .

Victor Ciorbea

Reprezentanţii  Sindicatului  UNIPOL  au  solicitat  Avocatului  Poporului  sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2015  prin care au  fost  operate  modificări  asupra  Legii  nr.  223/2015  privind  pensiile  militare  de  stat.

Sindicaliştii au înaintat o nouă cerere în care susţin că O.U.G.  nr. 57/2015 este neconstituţională. Aceştia consideră,  între  altele,  că  nu  se  justifică  urgenţa  adoptării  actului  normativ,  act  care  aduce  atingere  dreptului  fundamental  la  pensie.

În  plus,  reprezentanţii UNIPOL au opinat că O.U.G. nr 57/2015 este discriminatorie, deoarece în privinţa altor categorii profesionale similare (magistraţi, personal aeronautic civil, membri ai corpului diplomatic și consular) nu au intervenit modificări, aceste categorii  bucurându-se de un cuantum mai mare al pensiei.

Avocatul  Poporului  a  declarat  că  va analiza cererile depuse de sindicalişti şi va decide dacă se impune sesizarea Curţii Constituţionale.

Sursa: România TV

Sindicatul UNIPOL a solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 57/2015

Publicat pe 12.02.2016 | Comments Off on Sindicatul UNIPOL a solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 57/2015

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de doamnele Ileana Frimu și Elena Anghel, consilieri, s-au întâlnit ieri cu delegația Sindicatului Național Uniunea Polițiștilor UNIPOL, compusă din domnii Marius Idiță, președinte, Nicolae Cotolea, vicepreședinte și Ioan Morariu, avocat.

Reprezentanții Sindicatului UNIPOL au solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 prin care au fost operate modificări asupra Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Membrii delegației, în calitate de reprezentanți și ai Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii (din partea căreia a fost depusă deja o petiție), au înaintat o nouă cerere în care susțin că O.U.G. nr. 57/2015 este neconstituțională. Sindicaliștii consideră, între altele, că nu se justifică urgența adoptării actului normativ, act care aduce atingere dreptului fundamental la pensie. În plus, reprezentanții UNIPOL au opinat că O.U.G. nr 57/2015 este discriminatorie, deoarece în privința altor categorii profesionale similare (magistrați, personal aeronautic civil, membri ai corpului diplomatic și consular) nu au intervenit modificări, aceste categorii bucurându-se de un cuantum mai mare al pensiei.

Avocatul Poporului a declarat că petițiile depuse pe această temă vor fi analizate în conformitate cu prevederile Constituționale, legale și competențele instituției.

Matei Vîrtosu                                                                                                                                      12 februarie 2016
Purtător de cuvânt,
AVOCATUL POPORULUI

Comunicate de presă Avocatul Poporului

Intalnirea cu Avocatul Poporului

Publicat pe 11.02.2016 | Comments Off on Intalnirea cu Avocatul Poporului

Conducerea Sindicatului a participat in ziua de 11 februarie 2016, ora 11.00 la intalnirea cu Avocatul Poporului domnul Victor Ciorbea si conducerea institutiei.

Din partea Conducerii Sindicatului au participat Presedintele Sindicatului Marius IDITA, Vicepresedintele Razvan COTOLEA si domnul avocat Morariu Ion.

Presedintele a prezentat pe scurt materialul, dupa care a fost dezbatut si sustinut de domnul avocat.

Domnul Avocat al Poporului Victor Ciorbea ne-a transmis ca suntem singura organizatie sindicala din politie care la sesizat cu aceasta problema.  

Domnul Victor Ciorbea Avocatul Poporului ne-a promis ca va analiza materialul care a fost bine fundamentat si va face demersurile ce ii sunt conferite de lege și vom primi răspuns, în conformitate cu prevederile legale.

 

20160211_115129-e1455234019671 20160211_115120-e1455234000845

Probleme ridicate;

 

Am solicitat sa sesizeze Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a art. 40 punctele 4, 5 și 6 din Ordonanța de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Acest drept ii este conferit de 

Solicităm invocarea caracterului neconstituțional al dispozițiilor sus menționate, dispoziții prin care este modificată Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, pentru următoaele motive;

Sub aspectul procedural al modalității de modificare a Legii nr. 223/2015 privind pensile militare de stat, punctele 4, 5 și 6 ale art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015 sunt neconstituționale raportat la art. 115 alin. 4 și 6 din Constituția României privind delegarea legislativă. În primul rând nu este motivată urgența care să impună adoptarea actului normativ.

Reamintim în acest sens dipozițiile Articolului 115 alin. 4 din Constituție, articol care are următorul conținut:”Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”.

Or, contrar dispoziției constituționale, nicăieri în preambulul O.U.G. nr. 57/2015 nu este motivată urgența efectuării modificărilor și completărilor la Legea nr. 223/2015, așadar existența unor situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și care să justifice apelul la această cale de modificare a legii.

Intalnire la Camera Deputatilor – Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranţă Naţională

Publicat pe 5.02.2016 | Comments Off on Intalnire la Camera Deputatilor – Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranţă Naţională

9W2A5693 9W2A5773
9W2A5774 9W2A5839
9W2A5840 9W2A5850
9W2A5852

Conducerea Sindicatului a participat in ziua de 05 februarie 2016 la întâlnirea Federatiei Militarilor reprezentata prin domnul Presedinte Gl.bg.(r) Nicolae GROPAN si a Structurile Asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, avand ca scop dezbaterea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Intalnirea a avut loc la Camera Deputatilor – Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranţă Naţională reprezentata de domnul secretar al Comisiei Mircovici Niculae.

Din partea Ministerului Apărării Naţionale a participat doamna Otilia Sava, Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului

Conducerea sindicatului a fost reprezentata prin Presedinte IDITA MARIUS si domnul consilier BALAN OCTAVIAN, care au ridicat problema neconstitutionalitatii a art. 40 punctele 4, 5 și 6 din Ordonanța de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

In acest sens am depus si un material foarte bine structurat si motivat la Camera Deputatilor – Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranţă Naţională, pentru a ne sustine punctul de vedere.

În primul rând in Ordonanța de urgență nr. 57/2015 nu este motivată urgența care să impună adoptarea actului normativ

Reamintim în acest sens dipozițiile Articolului 115 alin. 4 din Constituție, articol care are următorul conținut:”Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”.

Or, contrar dispoziției constituționale, nicăieri în preambulul O.U.G. nr. 57/2015 nu este motivată urgența efectuării modificărilor și completărilor la Legea nr. 223/2015, așadar existența unor situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și care să justifice apelul la această cale de modificare a legii.

 Structurilor Asociative din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională au prezentat şi dezbătut amendamentele care vor fi propuse pentru a fi aduse Ordonanţei 57/2015 privind modificările la Legea Pensiilor Militare de Stat.

Pentru toate cele de mai sus aratate am solicitat să constate că există motive suficiente pentru a considera că se impune sesizarea Conducerii Camerei Deputaților cu excepția de neconstituționalitate a celor trei puncte din art. 40 al O.U.G. nr. 57/2015 și pe cale de consecință să procedeze la neadoptarea acestei Ordonanțe de Urgență și trecerea ca lege în acest sens.

Apreciem aceasta întâlnire informala care a avut loc ca ne-a permis sa ridicam problemele cu care se confrunta politistii, membrii de sindicat si cu aceasta ocazie multumim Federatiei Militarilor reprezentata prin domnul Presedinte Gl.bg.(r) Nicolae GROPAN, conducerii  Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranţă Naţională, pentru onoarea de a participa la aceasta intalnire.

CONDUCEREA
SINDICATULUI NATIONAL UNIUNEA POLIŢIŞTILOR UNIPOL

Pagina următoare »
Uniunea FORȚA LEGII Confederatia Sindicală Națională MERIDIAN
Universul Juridic Magazin Universul Juridic

Mareea

Galerie foto

 •  

  dsc01810 dsc01828 dsc01832 dsc01851 dsc01852 dsc01860 dsc01877 dsc01904